Twitter Facebook Instagram Youtube Vimeo

Call for Participation – Surf The Wave Intensives in Wales

For UK based independent dance artists and companies

Pavilion Dance South West invite applications for participation in the Surf The Wave in Wales Intensive from UK- based independent dance artists, dance companies and their producers to attend an event that aims to:

  • Create a space for thinking about how we create, communicate and collaborate in dance
  • Build and strengthen networks and relationships with programmers and venues
  • Open up possibilities for touring dance across Wales
  • Support artists and companies to respond to new opportunities

The dates of the intensive is Wednesday 20th March 2019, at University of South Wales, Cardiff Campus

Visit the Surf The Wave website to download the full call out and application form

Deadline for applications is 5pm, Tuesday 15th January 2019

GALW I GYMRYD RHAN

Ar gyfer artistiaid dawns annibynnol a chwmnïau gyda’u canolfan yn y Deyrnas Unedig

Mae Pavilion Dance South West yn gwahodd ceisiadau i gymryd rhan yn Surf the Wave Intensive yng Nghymru. Rydym ni eisiau ceisiadau oddi wrth artistiaid dawns annibynnol, cwmnïau dawns a’u cynhyrchwyr sydd â’u canolfan yn y Deyrnas Unedig, i ddod i ddigwyddiad gyda’r nod o:

  • Greu lle i feddwl am sut byddwn yn creu, cyfathrebu a chydweithio mewn dawns.
  • Adeiladu a chryfhau rhwydweithiau a pherthynas gyda rhaglenwyr a lleoliadau.
  • Agor posibiliadau ar gyfer dawns deithiol ar draws cymru.
  • Cefnogi artistiaid a chwmnïau i ymateb i gyfleoedd newydd.

Bydd y digwyddiad hwn ddydd Mercher 20 Mawrth 2019, ym Mhrifysgol De Cymru, Campws Morgannwg.

Lawrlwythiadau:

Ffoniwch wybodaeth

Ffurflen gais

Ffurflen monitro cyfle cyfartal

Ceisiadau i mewn erbyn 5pm, dydd Mawrth 15 Ionawr 2019

>

join our mailing list

I would like to receive your email newsletter

I would like to receive your printed season brochure by post

Your First Name:*
Your last Name:*
Your email:*
Confirm Your email:*

Compulsory fields are for registration only. We will contact you via the channels you have chosen and we won’t share your details with anyone else. You can unsubscribe at any time.

Share your thoughts with us

Do you have any feedback, questions or suggestions regarding our work? Please do let us know - share your thoughts with us!

Name:*
Email:*

Compulsory field