For UK based independent dance artists and companies

Pavilion Dance South West invite applications for participation in the Surf The Wave in Wales Intensive from UK- based independent dance artists, dance companies and their producers to attend an event that aims to:

The dates of the intensive is Wednesday 20th March 2019, at University of South Wales, Cardiff Campus

Visit the Surf The Wave website to download the full call out and application form

Deadline for applications is 5pm, Tuesday 15th January 2019

GALW I GYMRYD RHAN

Ar gyfer artistiaid dawns annibynnol a chwmnïau gyda’u canolfan yn y Deyrnas Unedig

Mae Pavilion Dance South West yn gwahodd ceisiadau i gymryd rhan yn Surf the Wave Intensive yng Nghymru. Rydym ni eisiau ceisiadau oddi wrth artistiaid dawns annibynnol, cwmnïau dawns a’u cynhyrchwyr sydd â’u canolfan yn y Deyrnas Unedig, i ddod i ddigwyddiad gyda’r nod o:

Bydd y digwyddiad hwn ddydd Mercher 20 Mawrth 2019, ym Mhrifysgol De Cymru, Campws Morgannwg.

Lawrlwythiadau:

Ffoniwch wybodaeth

Ffurflen gais

Ffurflen monitro cyfle cyfartal

Ceisiadau i mewn erbyn 5pm, dydd Mawrth 15 Ionawr 2019

Skip to content