Twitter Facebook Instagram Youtube Vimeo

UK DANCE SHOWCASE – GALW AM I ARTISTIAID/GWMNÏAU FYNEGI DIDDORDEB

 

SURF THE WAVE UK DANCE SHOWCASE, 16 – 19 Mai 2019

Galw am i Artistiaid/Gwmnïau Fynegi Diddordeb

Rydym ni eisiau i artistiaid a chwmnïau dawns annibynnol fynegi diddordeb os ydynt yn dymuno cyflwyno neu gynnig eu gwaith yn yr UK Dance Showcase, 16 – 19 Mai 2019. Bydd y digwyddiad hwn yn cyflwyno cynyrchiadau dawns ar raddfa fechan a chanolig, gan ganolbwyntio ar deithio o gwmpas y Deyrnas Unedig ac estyn cyrhaeddiad perfformiadau dawns, er mwyn mynd i lefydd a mannau mwy amrywiol. Bydd yr UK Dance Showcase yn digwydd ar draws Bournemouth, Poole a Christchurch ac yn cynnwys perfformiadau dawns, sesiynau cynnig, rhannau o waith sydd ar y gweill ar yr adeg honno, a’r cyfle i gymryd rhan mewn cyfleoedd pellach i rwydweithio a rhannu.

Beth mae hyn yn ei olygu?

Gallwch fynegi ddiddordeb trwy ddefnyddio’rffurflen ar lein ar gyfer unrhyw un neu bob un o’r cyfleoedd sydd i’w gweld isod:

  • Cyflwyno darn o waith sydd wedi’i orffen ac ar gael i deithio yn y Deyrnas Unedig ar ôl Mai 2019
  • Cynnig darn o waith wedi’i gwblhau, gwaith sydd ar y gweill neu syniadau am brosiectau. Gall hyn gynnwys cyfleoedd i rannu rhan fer allan o berfformiad, neu rannu ar sail stiwdio.
  • Cymryd rhan mewn cyfleoedd pellach i rwydweithio neu rannu yn yr UK Dance Showcase

Nodwch os gwelwch yn dda, er mwyn sicrhau cyfle teg a chyfartal i bob ymgeisydd, mai dim ond un darn o waith gewch ei gyflwyno i’w ystyried trwy ddefnyddio’r ffurflen hon. Os ydych yn mynegi diddordeb ar gyfer pob un o’r cyfleoedd uchod, bydd angen i chi gyflwyno’r un darn o waith ar gyfer pob un.

Amserlen:
Terfyn amser ar gyfer mynegi diddordeb: 9am Llun 2 Gorffennaf 2018
Diwedd y broses adolygu a dewis: Gwener 26 Hydref 2018
Dyddiadau’r Showcase: Iau 16 hyd Sul 19 Mai 2019

Sut i wneud cais:
I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais ar lein os gwelwch yn dda
Am gyfarwyddyd a chymorth, cysylltwch ag Eloise, yn y swydd Surf the Wave
Coordinator stwcoordinator@pdsw.org.uk

Y camau nesaf:
Bydd pob mynegiad o ddiddordeb yn cael ei adolygu gan Bwyllgor Curadurol sy’n cynnwys artistiaid, cynhyrchwyr a hyrwyddwyr sy’n gweithio ar draws ddawns a’r celfyddydau. Bydd manylion pellach o’r Pwyllgor Curadurol yn cael eu rhyddhau yn fuan trwy gyfrwng gwefan PDSW.

Bydd y broses adolygu a dewis yn digwydd hyd at 26 Hydref 2018. Gall olygu cysylltu’n uniongyrchol gydag artistiaid/cwmnïau, yn ogystal â’r galw agored hwn am Fynegi Diddordeb. Byddwn yn ymateb i bob Mynegiad o Ddiddordeb erbyn 31 Gorffennaf 2018.

Mae’n ddrwg gennym na fyddwn yn gallu rhoi adborth i’r ymgeiswyr aflwyddiannus, ond byddwn yn ychwanegu eich manylion at ein rhestr bostio Surf the Wave er mwyn gadael i chi wybod am gyfleoedd yn y dyfodol. Os nad ydych yn dymuno bod ar ein data-bas ni, a chael y wybodaeth ddiweddaraf am Surf the Wave, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda ar eich ffurflen gais.

Rydym ni’n awyddus i annog ceisiadau oddi wrth artistiaid Byddar ac anabl, ac oddi wrth gymunedau nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n llawn. Gall y gwahoddiad hwn gael ei ddarparu mewn ffurfiau gwahanol os bydd angen, yn cynnwys recordiad sain neu fersiwn print mawr. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda:
stwcoordinator@pdsw.org.uk neu ffonio 01202 203643.

Mae costau Surf the Wave yn cael eu cefnogi gan gronfa Ambition for Excellence Arts Council England, Jerwood Charitable Foundation a’r Esmée Fairbairn Foundation, gyda chefnogaeth bellach oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, Creative Scotland, y National Dance Network, DanceXchange, South East Dance, The Place, Yorkshire Dance a Cyngor Celfyddydau Cymru.

>

join our mailing list

I would like to receive your email newsletter

I would like to receive your printed season brochure by post

Your First Name:*
Your last Name:*
Your email:*
Confirm Your email:*

Compulsory fields are for registration only. We will contact you via the channels you have chosen and we won’t share your details with anyone else. You can unsubscribe at any time.

Share your thoughts with us

Do you have any feedback, questions or suggestions regarding our work? Please do let us know - share your thoughts with us!

Name:*
Email:*

Compulsory field